El nostre model

Missió:

avanttic és una empresa de serveis informàtics amb el clar objectiu d’ajudar als nostres clients en l’ús adequat, eficient i sostenible de les tecnologies de la informació, permetent-los incrementar la productivitat, qualitat i resultats.

Visió:

La visió d’avanttic és ser una consultora tecnològica especialitzada i d’alta qualitat, oberta a la col•laboració corporativa i centrada en les persones.

Per aconseguir els resultats esperats i cobrir les expectatives generades, tota l’estratègia de l’empresa es basa en dos pilars fonamentals: l’especialització tecnològica i una política de recursos humans compromesa amb els nostres professionals.

  • Per l’especialització hem triat Oracle i dins d’Oracle, infraestructures, desenvolupament i consultoria middleware (SOA, BPM i BI).
  • Per a la qualitat adoptem una sèrie de procediments en el desenvolupament que ens permeten reduir i optimitzar el temps de producció, i una sèrie d’eines predeterminades de control de qualitat que ens garanteixin el nivell de qualitat de servei.
  • Per tancar el cercle cal que aquests aspectes siguin sostenibles en el temps i això només ho assolim amb un equip de treball motivat, cohesionat, i del tot implicat amb la filosofia de l’empresa.

Valors:

Concepte clar de servei: ajudar als nostres clients.
avanttic és una empresa de serveis informàtics amb el clar objectiu d’ajudar als nostres clients en l’ús adequat, eficient i sostenible de les tecnologies de la informació.

Compromís amb el client: credibilitat i coherència.
La nostra especialització tecnològica ens permet incrementar el nivell de compromís i professionalitat de tots els nostres serveis. Som capaços d’optimitzar els recursos tecnològics i d’aconseguir nivells de productivitat substancials.

Desenvolupament professional i humà.
A través del nostre equip de professionals materialitzem els acords i els resultats esperats, i és per això que els nostres consultors són el principal actiu de l’empresa.

Apostem per unes polítiques de formació continuada, plans de carrera i de conciliació de la vida laboral amb la personal dels nostres treballadors, per fomentar una convivència enriquidora i de compromís amb la companyia.

Compartir el coneixement.
Mitjançant la gestió del coneixement, avanttic persegueix l’objectiu de fomentar la creativitat, la passió i el creixement, en l’aplicació de la tecnologia per els nostres clients i col•laboradors.