Els nostres serveis

Tots els nostres serveis estan orientats a optimitzar els recursos tecnològics i a aconseguir nivells de productivitat substancials.

Per complir els nostres objectius ens hem centrat en la tecnologia Oracle i hem estructurat la nostra plantilla per a poder donar serveis en tota la pila tecnològica.

Projectes Oracle SOA/BPM

avanttic - Oracle SOA/BPM Projects

Per avanttic, SOA/BPM (Service Oriented Architecture/Business Process Management) és la millor arquitectura a l’hora de connectar aplicacions i aconseguir processos de negoci transversals amb fluïdesa i flexibilitat, i s’ha convertit en una filosofia comuna per a les TI i el negoci.

Desenvolupaments Oracle Fusion Middleware

avanttic - Oracle Fusion Middleware Development Projects

avanttic ofereix els seus serveis de desenvolupament basant-se en Oracle Fusion Middleware (OFM), la plataforma de middleware més completa, estàndard i integrada del mercat.

Oracle Forms/Reports:
Els nostres consultors tenen una àmplia experiència en el desenvolupament, implantació i suport d’aplicacions desenvolupades amb Oracle Forms i Reports. Disposem d’una metodologia pròpia, amb un entorn optimitzat de desenvolupament, que permet aconseguir uns nivells de productivitat molt elevats.

Oracle JEE/ADF:
Per als desenvolupaments Java utilitzem Oracle ADF (Application Development Framework). ADF és un framework de desenvolupament basat en patrons de disseny Java EE que utilitza un entorn visual i declaratiu, el que permet minimitzar la necessitat d’escriure codi, reduint de forma substancial l’esforç de programació. L’arquitectura Oracle ADF es basa en el patró de disseny MVC (Model-View-Controller) incrementant en una capa addicional de gestió de la persistència, la capa de Business Services.

Projectes de Business Intelligence

avanttic - Business Intelligence Projects

avanttic realitza projectes de BI utilitzant Oracle Business Intelligence per a cobrir les necessitats de l’analítica empresarial i Oracle Warehouse Builder i Oracle Data Integrator per a cobrir les consolidacions de dades.

Gestió d'Infraestructures i Sistemas Oracle

avanttic - Oracle Infrastructure and System Management

avanttic cobreix la totalitat de serveis d’instal•lació, manteniment i suport tècnic de productes Oracle: Bases de dades, servidors d’aplicacions, plataformes SOA/BPM, servidors de Business Intelligence 2.0, etc.

Serveis de Producció Avançats:
Proporcionem solucions de suport a la seva plataforma de producció basada en tecnologia Oracle, amb paquets anualitzables de serveis d’assessorament i suport preventiu/reactiu, amb una disponibilitat 24x7, complementats amb tasques d’administració, monitorització i tasques específiques de manteniment o consultoria (serveis experts i projectes), amb una visió i gestió unificada. Recolzant-nos en un equip format per gestors i tècnics especialistes, amb gran experiència en Oracle.